Hóa sinh học

khóa học đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !

Nội dung

1
Bài 1: Enzym
2
Bài 2: Hóa học và chuyển hóa acid amin, protein, peptid
3
Bài 3: Hóa học và chuyển hóa glucid
4
Bài 4: Hóa học và chuyển hóa lipid
5
Bài 5: Hóa sinh cơ
6
Bài 6: Hóa sinh gan
7
Bài 7: Hóa sinh hormoon
8
Bài 8: Hóa sinh lâm sàng ĐTĐ
9
Bài 9: Hóa sinh máu
10
Bài 10: Hóa sinh muối nước – Điện giải – Kali – Natri
11
Bài 11: Hóa sinh thần kinh
12
Bài 12: Hóa sinh thận và nước tiểu
13
Bài 13: Hóa sinh và chuyển hóa acid nucleic
14
Bài 14: Khí máu và thăng bằng acid – bazơ
15
Bài 15: Năng lượng sinh học

Hãy là người đầu tiên nhận xét.

Please, login to leave a review